-->

Keunikan Tari Daerah Dipengaruhi Oleh?

Keunikan Tari Daerah Dipengaruhi Oleh

Keunikan tari daerah dipengaruhi oleh...

A. Ekonomi masyarakat dan daerah

B. Pendidikan masyarakat dan budaya

C. Keadaan daerah dan latar belakang budaya

D. Tingkatan sosial masyarakat​

E. Semua benar

Jawaban: C. keadaan dan latar belakang daerah

Pembahasan

Tari daerah ialah jenis tarian yang terwujud selaku perwujudan dari budaya di suatu daerah. Perihal itu menimbulkan tarian daerah mempunyai karakteristik khas yang muncul secara falsafah serta kearifan lokal tempat di mana tarian itu timbul serta berkembang. Dengan begitu, jawaban yang pas ialah C. Keadaan daerah dan latar belakang budaya.

Tari daerah disebut pula dengan sebutan tari tradisional. Bagi seorang pakar, ialah Hidayat, tari tradisional ialah tarian yang diperlihatkan dengan tata cara yang sesuai serta berlaku di suatu lingkungan etnik ataupun adat tertentu yang bersifat turun temurun.

Lewat itu membuktikan kalau tari daerah itu memiliki arti yang dalam perihal kebudayaan di suatu daerah tertentu. Isi makna itu jadi salah satu karakteristik yang dipunyai oleh tari daerah.

Kandungan makna itu bisa nampak dari tiap gerakan serta irama yang ada dalam suatu tari daerah. Mengapa bisa begitu ya? Perihal itu diakibatkan tiap gerakan dalam tari daerah mencerminkan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakatnya.

Di samping itu, gerak tari daerah pula jadi penggambaran falsafah hidup yang dianut oleh masyarakatnya.

Serupa halnya dengan jenis tarian lain, tari daerah pula mempunyai beraneka ragam karakteristik, di antara lain ialah selaku selanjutnya:

 • Memiliki aturan gerakan dasar ataupun pakem yang wajib diiringi.
 • Penampilannya diiringi dengan nada tradisional yang khas di daerah setempat.
 • Menggunakan busana tradisional yang khas di daerah itu.
 • Memiliki filosofi hidup selaku buah pemikiran kearifan lokal masyarakat lokal setempat.
 • Memiliki fungsi adat serta tradisi, di mana tarian daerah itu mempunyai kedudukan dalam upacara adat atau aktivitas adat-istiadat yang lain.
 • Dipelajari serta diajarkan secara turun temurun dari generasi ke generasi.
 • Tidak jarang memiliki sesuatu ketentuan khusus, baik berbentuk tempat serta waktu pelaksanaan ataupun siapa saja yang diperbolehkan buat membawakannya.

Di samping ciri- ciri itu, tari daerah pula memiliki bermacam guna, ialah:

 • Selaku pendukung kegiatan upacara.
 • Jadi salah satu jenis hiburan.
 • Jadi pementasan untuk masyarakatanya atau untuk warga lain.
 • Jadi sarana kesenian serta pergaulan.

Indonesia pula mempunyai banyak jenis tari daerah. Salah satunya ialah Tari Sekapur Sirih, Tari Jaipong, Tari Tandak, Tari Piring, Tari Andun, Tari Yapong, serta Tari Tor- Tor. 

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close